[ Rossiya 1 (Vesti Privoljzhe) ] 12595 H
6666 3/4 Intelsat 17 @ 66 East | Biss |
SID:0064 vpid:0065 |
Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
__________________