Hackers breken bij KPN inHet Nederlandse telecombedrijf KPN – dat in Nederland onder meer digitale televisie, internet en telefonie aan klanten levert – heeft vorige maand met een succesvolle hackersaanval te maken gehad. KPN heeft dit bevestigt.

In januari heeft KPN een digitale inbraak ontdekt waarbij een hacker of hackers zichzelf toegang hebben verschaft tot één van de serverdomeinen binnen het KPN IT-netwerk. Toen KPN dit ontdekte heeft men onmiddellijk maatregelen getroffen om maximaal de gegevens van klanten te beschermen en om dienstverlening ongestoord en veilig te kunnen blijven verzorgen. Dat de hacker wel degelijk enige tijd toegang tot klantgegevens heeft gehad tot klantgegevens blijkt uit een persbericht dat KPN vanmiddag heeft doen uitgaan. Daarin stelt het telecombedrijf dat "de hacker is de toegang ontnomen tot de servers die klantgegevens bevatten (t.w. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en bankrekeningnummer).” Samen met internetexpert FoX IT heeft KPN de dienstverlening veiliggesteld. Het beschermen van de klantgegevens heeft volgens KPN geen invloed op de dienstverlening gehad.

KPN heeft de relevante instanties geïnformeerd: het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), toezichthouder OPTA, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het Openbaar Ministerie. KPN verleent alle medewerking ten behoeve van de opsporing van de hacker(s). Daarnaast zal KPN op basis van een diepgaande analyse van de digitale inbraak vaststellen op welke wijze klanten en servers tegen toekomstige aanvallen nog beter kunnen worden beschermd.