Nieuwe ransomware 'van Buma/Stemra'

Er is nieuwe ransomware in omloop in Nederland. Ditmaal lijkt die afkomstig te zijn van Buma/Stemra. Ge´nfecteerde computers staan op slot en kunnen voor 50 euro ontsloten worden.

De Trojan.Ransom vertelt de gedupeerde dat hij betrapt is op het downloaden van illegale muziekstukken ("door piraterij verkregen") en dat dat een strafbaar feit is "onder paragraaf 106 van de Auteurswet". Dat laatste wordt een zin later alweer de Copyright Act. De software dreigt met een geldboete of een "gevangenisstraf van een boete van maximaal 3 jaar (sic)". Tevens wordt gezegd dat het kan leiden tot in beslagname van de computer.

De Nederlandse zinnen lopen duidelijk niet vloeiend, maar kunnen door de argeloze lezer wel als echt worden opgevat. Naast de vermelding van Buma/Stemra bovenaan het scherm is ook het algemene logo van de Nederlandse politie te zien.

"Release vergoeding"
Onderaan het bericht wordt de gedupeerde gewezen op de mogelijkheid zijn computer te ontgrendelen om "andere juridische gevolgen" te voorkomen. Daarvoor moet een "release vergoeding" worden betaald van 50 euro. Betaling kan via de Paysafecard, waarmee na betaling een code kan worden verkregen die moet worden ingevuld in een veld.

Er is een instructieset voor verwijdering van de malware te vinden op de site van PCweb Plus. Het is onduidelijk hoeveel mensen tot nu toe getroffen zijn door de malware.