Apple wil schikken met Samsung en Motorola

Apple heeft een schikkingsvoorstel gedaan aan Motorola en Samsung waarbij de twee fabrikanten van Android-apparaten 1 tot 2,5% van de omzet van een Android-toestel aan Apple moeten betalen als licentiekosten.

Met deze exclusieve overeenkomst komt er wellicht eindelijk een einde aan de patentoorlog tussen de fabrikanten. De 1 tot 2,5% zal zo neerkomen op $5 a $15 per toestel. Microsoft ontvangt ongeveer $10 voor patenten gebruikt in Android. Motorola rekent ook een dergelijk tarief voor het gebruik van hun eigen patenten door anderen. Wanneer de Samsung en Motorola akkoord gaan met de schikking dat zal er dus op elk Android-toestel zo'n 15-25 dollar aan patentenkosten moeten worden betaald aan Apple en Microsoft waardoor Android wellicht een minder aantrekkelijk platform wordt voor fabrikanten. Iets waar Apple nou niet bepaald wakker van kan liggen aangezien Steve Jobs een intense haat jegens Android had.

Momenteel lijkt een schikking nog ver weg aangezien Apple onlangs nog een nieuwe rechtszaak startte tegen Samsung om de Google Nexus en Samsung nu weer in Zuid-Korea een rechtszaak tegen Apple startte tegen de iPhone 4S en iPad 2. Al met al lopen er nu 30 rechtszaken wereldwijd tussen de twee kemphanen. Apple schikte al eerder met Nokia waarbij het Nokia 430 miljoen betaalde voor gebruik van patenten.

[Via: The Verge]