Buma/Stemra aangepakt door Teeven

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie diende een wetsvoorstel in dat het toezicht op auteursrechtenorganisaties als Buma/Stemra moet vergroten. De Tweede Kamer heeft nu met het wetsvoorstel ingestemd.

Buma/Stemra kwam de laatste tijd vaak negatief in het nieuws. Artiesten klaagden over de hoogte van de vergoedingen die ze kregen en instellingen klaagden weer over de onredelijke tariefstijgingen die door auteursrechtenorganisaties eenzijdig worden bepaald. De lonen van bestuursleden van de Buma/Stemra kwamen onder vuur te liggen toen bleek dat die hoger waren dan de Blakenendenorm. Ook zou er veel geld niet worden uitgekeerd aan artiesten maar in reserve worden gehouden. Met dit geld zou belegd worden.

Buma/Stemra kwam daarnaast nog negatief in het nieuws door een item in Pownews waarin de corrupte praktijken van een bestuurdslid van de Buma/Stemra aan het licht kwamen. De nieuwe wet zorgt er voor dat deze wanpraktijken beter bestreden kunnen worden en de bedrijfsvoering van auteursrechtenorganisaties transparanter wordt.

Hans Kosterman, bestuurslid van Buma/Stemra vindt de zelfverrijking wel meevallen maar is blij met een strakker kwaliteitskader. Ook tekent hij op dat het om marktgeld gaat en niet om publiek geld. Hij vindt dat er in discussies, ook door Kamerleden, vaak de indruk wordt gewekt dat het om publiek geld gaat. Kosterman ziet vooral heil in een betere bestuursstructuur en een betere en transparantere afhandeling van klachten. Daar zou Buma/Stemra ook al mee bezig zijn via een nieuwe portal zo liet hij tegenover de NOS weten.

[Via: NOS]