Google komt met nieuwe generatie zoekmachine

Google is bezig met een nieuwe manier van zoeken, naast de bekende ‘keywords’ gaat Google ook semantische resultaten weergeven.

Alleen zoeken op een keyword is niet meer voldoende, semantisch zoeken heeft de toekomst volgens Google en niet alleen Google want ook MC Hammer kondigde aan een semantische zoekmachine te starten. Op de semantische zoekmethode probeert Google de betekenis van een zoekwoord te begrijpen. Dankzij dat semantische zoeken zullen resultaten beter passen bij de 200 miljoen ‘entiteiten’ (mensen, plaatsen en dingen) die het bedrijf de afgelopen twee jaar heeft opgebouwd. Als voorbeeld wordt Lake Tahoe als zoekwoord gebruikt. Dat resulteert in links naar de toeristische dienst, wikipedia en een kaart, maar met semantische zoekresultaten weet Google dat het om een meer gaat en geeft ook de locatie, hoogte, gemiddelde temperatuur en zoutgehalte van het water.

Traditioneel zoeken vs semantisch zoeken

Momenteel worden websites beoordeeld op o.a. de woorden die het bevat en de links naar die website. Ook speelt de persoon die zoekt een rol, zoals locatie en tijd van de dag.

Bij Semantisch zoeken probeert Google het zoekwoord te begrijpen. In het geval van Lake Tahoe ‘weet’ Google dan dat het een meer betreft met bijvoorbeeld een gemiddelde temperatuur en een bepaald zoutgehalte. Het kan ook verschillende betekenissen van een woord begrijpen zoals het verschil tussen het dier jaguar en het automerk jaguar. Google is hier ook al mee begonnen door informatie uit iemands Google+-profiel te gebruiken bij zoekopdrachten.

Vooral bij het stellen van vragen op een menselijke wijze, zal semantische zoekresultaten goed kunnen werken. Wanneer je bijvoorbeeld vraagt wat de 10 grootste rivieren van Nederland zijn dan kan Google dat zelf al nagaan in de database en hoeft hij niet domweg te gaan zoeken naar zoektermen op sites waarop wellicht het antwoord te lezen valt.

In een filmpje van vorig jaar van het bedrijf Deri, NUI Galway wordt semantisch zoeken uitgelegd.Mijn vrouw begrijpt me niet maar mijn computer wel

Computers moeten dus beter in staat worden om de manier waarop mensen communiceren te begrijpen. Vroeger gaf je een computer een commando maar tegenwoordig werkt men aan systemen waarbij computers echt gaan begrijpen wat je bedoelt. We zien dat al met Siri maar een nog beter voorbeeld is IBM’s Watson die zelfs vragen van de quizmaster van Jeopardy begrijpt.

Semantiek-model ook financieel goed voor Google

Voor Google is de semantische methode ook een manier om bezoekers langer op de eigen site te houden en biedt het ook nieuwe advertentiemogelijkheden. Ook zou Google een gebruiker die zoekt op een bepaald boek, andere boeken kunnen aanraden om te kopen. Facebook heeft ook een enorme database van entiteiten en zou ook een semantische zoekmachine kunnen gaan ontwikkelen dus het is zaak voor Google om dat niet af te wachten.

Amit Singhal van Google geeft aan dat het nog jaren zal duren voordat de nieuwe manier van zoeken gemeengoed wordt. Andere bronnen geven aan dat de komende maanden al grote veranderingen zullen plaats gaan vinden.

[Via: Wallstreet Journal]