Meer internationale acties tegen cardsharing


Sinds enkele weken is het offensief tegen cardsharing in een hogere versnelling gezet. TV-aanbieders hebben de afgelopen maanden gepleit voor een hardere aanpak en meer acties tegen deze cybercriminaliteit.

Bij cardsharing wordt een smartcard met daaraan gekoppeld abonnement door meerdere digitale decoders gebruikt. Wanneer dit in het eigen huis gebeurt met een smartcard waarvoor de bezitter zelf het abonnement heeft betaald lijkt er geen wettelijke overtreding plaats te vinden.

Cardsharing via internet
Het wordt een heel ander geval als men via internet de smartcard gaat delen. Dan wordt er niet alleen een civielrechtelijk maar ook een strafrechtelijk overtreding begaan. Dat geldt niet alleen voor de partij die de smartcard ter deling aan het aanbieden is, maar ook voor de eindgebruiker die daadwerkelijk van de gedeelde smartcard gebruik maakt.


Meer Europese acties
De afgelopen weken zijn er in diverse Europese acties tegen aanbieders en eindgebruikers van gedeelde smartcards gevoerd. In Italië werd onlangs een redelijk grote actie tegen aanbieders van smartcards via cardsharing gevoerd. De afgelopen weken was dit in Noorwegen het geval. Bij deze acties krijgen tientallen eindgebruikers een boete van 1500 euro illegale cardsharing-activiteiten. Ook werden bezitters van cardshare-servers in de kraag gegrepen. Opvallend bij deze internationale acties is wel dat satelliethandelaren in sommige gevallen eigenaren van deze cardshare-servers zijn.


Nederland
In Nederland voert CanalDigitaal-eigenaar M7 Group S.A ook acties tegen cardsharing. M7 Group S.A is zelfs de eerste aanbieder in Europa die nieuwe anti-cardshare software in gebruik heeft genomen. Hierdoor wordt het maximaal aantal tv-zenders die gelijktijdig via een smartcard gecodeerd wordt tot maximaal vier teruggebracht. Op de achtergrond worden in Nederland ook acties tegen cardshare-aanbieders gevoerd. Daarbij wordt op dit moment geen ruchtbaarheid aan gegeven. Afhandeling vindt vooral in het civielrechtelijk traject plaats.