'Vier keer meer Google-omzet uit iOS dan uit Android'

Google zou vier keer meer aan iOS verdienen dan aan Android, doordat de advertentie-inkomsten bij iOS veel hoger zijn dan via het eigen systeem.

Uit documenten in de rechtszaak tussen Google en Oracle komt naar voren dat Google maar een fractie van zijn mobiele omzet haalt uit Android. Dat schrijft de Britse krant The Guardian die de documenten met de cijfers heeft ingezien. Daaruit zou blijken dat iOS vier keer meer oplevert dan Android, onder meer via advertenties in Search en Maps.

Android zou van 2008 tot 2011 maar ongeveer 550 miljoen dollar hebben opgeleverd. Google's totale omzet in 2011 alleen al was 38 miljard dollar. Volgens The Guardian verdient Google maar iets meer dan 10 dollar per Android-toestel per jaar. Android heeft van alle mobiele besturingssystemen het grootste marktaandeel, maar Google levert het systeem gratis. Tot nu toe heeft Google zelf geen resultaten over Android gepubliceerd.

Zaak Oracle voor rechter
Hoe de cijfers zijn berekend is niet duidelijk. Dat is belangrijk omdat Google er in de zaak met Oracle belang bij heeft dat zijn Android-omzet laag lijkt. Oracle, dat jaarlijks 36 miljard dollar omzet, eist honderden miljoenen schadevergoeding omdat Google met het gebruik van Java in Android inbreuk zou maken op zijn auteursrechten en patenten. Oracle kreeg Java na de overname van Sun in 2010.

Anderhalf jaar nadat Oracle zijn aanklacht indiende lijkt er weinig kans op een schikking. De start van de rechtszaak is gepland op 16 april.