Google wist intern van WiFi-sniffing

Intern bij Google was wel bekend dat een medewerker de dubieuze dataverzameling over wifi-routers via Street View-auto's had ontwikkeld.

Een anonieme klokkenluider binnen Google heeft twee andere ontwikkelaars verteld dat er gegevens werden verzameld met Street View. Dat blijkt volgens Amerikaanse media nadat Google zaterdag het volledige onderzoek door toezichthouder FCC heeft vrijgegeven. Google heeft tot nu toe altijd ontkend dat het op de hoogte was van wat de medewerker in kwestie had gebouwd. De klokkenluider binnen Google meldt echter dat hij in oktober 2006 al een document heeft ingediend waarin precies stond wat hij van plan was.

Offline analyse
Google heeft altijd gezegd dat de omstreden dataverzameling via Street View het gevolg was van fouten van een ontwikkelaar die hiervoor geen toestemming zou hebben gehad. Google-managers hielden de FCC voor dat ze het voorstel nooit hadden gezien. Nu blijkt dat Google van plan was de verzamelde data offline te analyseren voor gebruik in combinatie van met andere diensten, al is dat volgens Google nooit gebeurd.

Boete belemmeren onderzoek
Toezichthouders FCC en FTC hebben Google half april een boete van 25 duizend dollar opgelegd wegens het belemmeren van het onderzoek. Ze erkennen dat Google geen privacywetten heeft overtreden doordat de verzamelde data niet versleuteld was. Google wil de verzamelde gegevens vernietigen zodra dat mag van de toezichthouders. Google was het "niet eens met de omschrijving die de FCC geeft waar het gaat om onze medewerking aan het onderzoek".

Vorig jaar tikte ook het Nederlande College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Google op de vingers wegens de wifi-sniffing met Street View. Het bedrijf sloeg gegevens van 3,6 miljoen Nederlandse wifi-routers op.