Hostingbedrijven niet ongerust over hacks

Hostingbedrijven maken zich geen zorgen over de invloed van veiligheidslekken op de groei van online diensten. Dit blijkt uit een onderzoek onder Nederlandse aanbieders van websites.

De belangenvereniging voor hostingbedrijven Dutch Hosting Provider Association (DHPA) voert jaarlijks een onderzoek uit onder de leden van de vereniging. De enquête bevroeg negentig online dienstverleners over uiteenlopende onderwerpen. Van de ondervraagde hostingbedrijven is 52 procent het eens met de stelling: "Veiligheids- en beschikbaarheidsincidenten zullen geen merkbare impact hebben op de groei van de online services branche."

Hostingbedrijven laconiek
"We waren nieuwsgierig wat bedrijven hadden verwacht van de impact van de beveiligingsproblemen die Lektober naar voren heeft bracht", vertelt DHPA-directeur Michiel Steltman. Hostingbedrijven lijken niet in paniek te zijn geraakt. "Ze reageren wat laconiek, want het zijn natuurlijk maar een paar incidenten op een grote industrie. Op het geheel valt het dus mee", aldus Steltman.

Overigens geeft 22 procent van de ondervraagden aan het hier in meer of mindere mate niet mee eens te zijn. De overige respondenten kunnen geen inschatting maken. Andere opvallende resultaten van het onderzoek zijn dat meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven het afgelopen jaar geen diensten heeft toegevoegd. Verder heeft 44 procent aangegeven dit ook niet van plan te zijn het komende jaar.

Angst voor de cloud
De serie onderzoeken van de DHPA geeft een trendverschuiving weer. "Vorig jaar was de angst voor de cloud een belangrijk thema dat naar voren kwam in het onderzoek", licht Steltman toe. "Dit jaar is echter die angst onterecht gebleken. Bedrijven hebben volop kunnen profiteren van de mogelijkheden die de cloud biedt."