Kostenoverschrijding ICT-projecten bij Rijk 'valt mee'

De kostenoverschrijdingen op grote ICT-projecten bij het Rijk nemen af. De kostenoverschrijding was vorig jaar 1,7 procent, zo'n 20 miljoen euro. In 2010 was de overschrijding 11,4 procent.

In de jaarrapportage van minister Spies van Binnenlandse Zaken over de bedrijfsvoering in 2011 komen die kostenoverschrijdingen aan het licht.

Spies zegt zelf in een begeleidend schrijven aan de Tweede Kamer dat het Rijk er steeds beter in slaagt "om de risico's van grote projecten in te perken." Eind 2011 waren nog 49 grote ICT-projecten in uitvoering met een hoog risico. De totale kosten van die projecten zijn 2,4 miljard euro.

Kosten van 26 projecten
De projecten die over meerdere jaren lopen, dus al in 2010 en nog steeds in uitvoering zijn, zien de netto kosten oplopen met 1,7 procent. Het gaat hier om 26 projecten. In de vorige jaarrapportage liepen de kosten al met 11,4 procent op.

Om meer grip te krijgen op de risicovolle programma's worden projecten per gefaseerde afronding getoetst of die al klaar zijn voor de volgende fase. Dergelijke Gateway Reviews moeten de kosten in de hand houden. Dat gebeurt nu nog op Rijksniveau, maar er zijn vergevorderde plannen om die reviews ook in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht te doen.