SMS-en maakt eerlijker

Uit onderzoek aan de University of Michigan for Social Research (ISR) blijkt dat mensen eerlijker zijn in tekstberichten/sms-jes dan wanneer ze iemand in het echt of via de telefoon spreken.

Opmerkelijk want in een tekstberichten staat het zwart op wit, is het na te lezen en worden berichten altijd ergens opgeslagen (bijvoorbeeld de cloud). Je zou daarom verwachten dat mensen terughoudender zijn zo verwachtte onderzoeker Fred Conrad. Op vragen als ‘hoe vaak sport je’ en ‘hoe vaak drink je’ werden via tekstberichten eerlijker beantwoord. In een interview willen mensen zich vaak van hun beste kant laten zien en verdoezelen ze vaak de waarheid. Via een tekstbericht zijn ze eerlijker ook al lwordt het berichtje ook gewoon door een mens gelezen.Nauwkeurigere antwoorden via SMS

Niet alleen eerlijkheid maar ook nauwkeurigheid is hoger in de tekstberichten omdat men langer de tijd heeft om erover na te denken in tegenstelling tot een normaal telefoongesprek waar men dan eerder voor een makkelijker antwoord gaat. Zo vroegen de onderzoekers aan de respondenten hoeveel films ze gezien hadden waarbij de vraag via tekstberichten nauwkeuriger werd beantwoord. Hoewel men via een tekstbericht wel langer de tijd heeft, zijn respondenten die via een sms antwoord gaven ook vaker met andere dingen bezig (zoals winkelen) terwijl respondenten die telefonisch werden benaderd vaak niet aan het multitasken waren.Variabele factoren verstuurder SMS

De onderzoekers kunnen nog niet aangeven in hoeverre de achtergrondfactoren van de gebruiker er voor zorgt hoe eerlijk ze zijn via tekstberichten. Zijn mensen die vaker tekstberichten sturen ook makkelijker met het geven van een eerlijk antwoord? Zijn er verschillen tussen generaties? Dat zijn vragen die nog beantwoord moeten worden.[Via: TGDaily]