Als eerste Nederlandse telco gaat Vodafone adverteren met eerlijkere internetsnelheden in plaats van de huidige theoretische maximale snelheid. Eerlijker, maar nog immer niet de werkelijke snelheid.

Vodafone wil nog deze maand de zogenaamde 'indicatieve snelheden' vermelden in de communicatie met klanten. Daarmee bedoelt het bedrijf de snelheden die klanten in de meest gangbare situaties kunnen verwachten. Het idee is om via geografische dekkingskaarten en een mobiele app klanten een zo nauwkeurig mogelijk beeld te geven van hun internetsnelheid.

Misleidende informatie
Als eerste Nederlandse operator neemt Vodafone hiermee een stap in een al langer lopende discussie. Al sinds begin 2010 wordt gepleit voor nieuwe telecomregels, waaronder ook meer transparantie bij internetsnelheden. In de landelijke politiek gingen toen de eerste geluiden op dat de huidige maximale internetsnelheden misleidende informatie is. Onder meer Eurocommissaris Neelie Kroes maakt zich nadien hard voor eerlijke reclame-uitingen van internetaanbieders.

Hoe Vodafone de daadwerkelijke snelheden precies gaat meten is nog niet helemaal duidelijk. Volgens woordvoerder Michiel Prinsen Geerligs is nu al veel data al bekend bij de provider zelf: "We analyseren op dit moment de informatie die wij zelf al uit het netwerk kunnen halen. Met de uitkomsten daarvan willen wij nog deze maand naar buiten komen. Daarbij moet je onder meer denken aan de gemiddelde snelheid per gebied."

Geografische dekkingskaart
De communicatie zal in eerste instantie verlopen via een apart tabblad op de eigen website. Vervolgens wil de telco met een app komen waarmee klanten zelf bijdragen aan een beter beeld van eerlijke internetsnelheden. Het plan is om uiteindelijk met een nauwkeurige geografische dekkingskaart per afzonderlijk gebied te komen waarop klanten eerlijker worden geïnformeerd.

Dat het in de praktijk lastig wordt om exacte internetsnelheden bij te houden, erkent Vodafone. De bedoeling lijkt om dichter in de buurt te komen dan de huidige maximale internetsnelheden die vermeld worden. "We hebben niet de illusie dat de discussie hiermee is afgelopen. Het blijft een actueel thema. Er valt nog heel veel aan te verbeteren", aldus Prinsen Geerligs.

'Geen zinvolle kennis'
Vodafone is dan ook niet als enige met de snelheid van internetverbindingen bezig. René Post van onderzoekbureau iPing laat Webwereld weten al sinds februari bezig te zijn om met een Nuria-client internetsnelheden te meten. "Ik vind het bericht van Vodafone heel grappig. Want uit de eigen database is onmogelijk deze informatie te vissen. De sites waarmee een verbinding wordt gecontroleerd kunnen bijvoorbeeld traag zijn. Hieruit is geen zinvolle kennis te destilleren over de prestaties van het netwerk."

Post vindt dat de metingen die iPing uitvoert meer nauwkeurig zijn omdat zij meerderde gegevens combineren. "Wij meten op dit moment via Nuria een combinatie van cpu-belasting, netwerkbelasting en verbindingssnelheid. Ook daar valt in de regel wel iets op aan te merken maar deze methode is zo zeker als je kunt zijn."

'Beter dan nu'
Vodafone reageert ontspannen op de uitlatingen van Post. Prinsen Geerligs: "Wij zijn het met hen eens dat je met een dergelijke app extra waardevolle informatie kunt vergaren. Op dit moment is Vodafone bezig met meerdere apps die we in de toekomst hiervoor willen gebruiken. De informatie waar we voor die tijd mee komen is in ieder geval al beter dan die van nu."

De ideeën voor eerlijkere internetsnelheden kwamen overigens niet uit de koker van Vodafone zelf. De telco schreef een wedstrijd uit waarbij klanten mochten meedenken over praktische oplossingen van het probleem. Op het bijhorende blog meldt Vodafone onder meer dat zij "zo dicht mogelijk bij de winnende ideeën willen blijven."

Gekeken naar de behaalde gemiddelde downloadsnelheden over alle operators in Nederland komt iPing tot de volgende conclusies: