Nederland maakt zich op voor zware zonnestorm

Het kabinet beraadt zich op maatregelen tegen de zware zonnestorm die in 2013 is voorspeld. De nationale veiligheid zou in het geding zijn.In navolging van de Britse overheid maakt ook de Nederlandse overheid zich nu zorgen over de grote zonnestorm die voorspeld is voor volgend jaar. De zonneactiviteit laaide na jaren van relatieve rust rond 2003 weer op. In dat jaar liet onze zon een zonnevlam los die qua kracht nog redelijk meeviel. Degene die voor 2013 voorspeld is zou volgens voorspellingen van het ‘ruimteweer’ een stuk intenser zijn.Waarschuwing

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) waarschuwde in een rapport van januari 2012 al voor het potentiële gevaar. Ze stelden daarin dat apparaten die computers bevatten of antennes en kabels hebben kwetsbaar zijn. Daarbij gaat het om apparatuur die altijd online moet zijn om netwerken draaiende te houden. Deze apparaten trekken energie aan en zijn daardoor bevattelijk voor een zonnestorm. "Onderzoek is nodig om deze eenheden te identificeren en kosteneffectieve apparaten te bouwen om de impact van de ongewenste, gevaarlijke elektromagnetische straling te limiteren", zo staat in het rapport.Maatregelen

Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), bestaande uit gerenommeerde kennisinstituten en organisaties, hebben een uitgebreide analyse gemaakt. Daaruit blijkt dat het gevaar groter is dan eerder door het Kabinet werd aangenomen. Dat is dan ook de reden dat minister van Veiligheid en Justitie Opstelten nu een brief naar de tweede kamer heeft gestuurd. De ministerraad heeft ingestemd met de voornemens van minister Opstelten om de komende jaren extra in te zetten op onder meer satellietuitval door een zonnestorm. De Strategie Nationale Veiligheid wordt aangepast met dit voornemen. Deze zonnestorm-waarschuwing staat daarbij onder de noemer ‘bedreigingen voor de nationale ICT-infrastructuur’. Het draait er hoofdzakelijk om dat de uitval van satellieten tegengegaan wordt.Heftigste zonnestorm ooit

Hoe heftig een zonnestorm kan zijn bleek in 1859, toen de omstandigheden precies ‘gunstig’ waren. Daardoor trad in dat jaar de hevigste zonnestorm in onze geschiedenis, sinds we kunnen meten dan. Bij die zonnestorm viel de stroom in een gehele Canadese provincie uit en was het noorderlicht te zien in ondermeer Hawaii en Rome. Maar een stuk verontrustender is dat telegraafdraden destijds spontaan ontbrandden, waardoor hier en daar branden woedden.

Anno 2013 hebben we veel meer elektronica en zijn we er een stuk afhankelijker van. Door uitval van ICT-systemen in onder andere satellieten kunnen bijvoorbeeld het vliegverkeer en financiële transacties ernstig worden verstoord, maar ook kunnen onze elektriciteitsnetwerken oververhitten met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

De precieze kracht en het moment van de aankomende zonnestorm is niet precies te voorspellen, maar dat zich rond volgend jaar een zonnestorm aandient en dat die hevig lijkt te worden is… zo klaar als de zon.

Bron: Webwereld