Колеги някои от вас изпробвал ли е това https://gitorious.org/open-duckbox-p...t/commits/xbmc ?