Webwinkels zijn geen winkels en moeten zich kunnen vestigen in woonwijken en bedrijfspanden. De wet staat dat nu niet toe omdat die webshops ziet als detailhandel.

Webwinkels worden geregeld geweerd uit woonwijken, bedrijventerreinen en andere omgevingen, omdat regelgeving vaak zo wordt toegepast dat zij gerekend worden tot de detailhandel. En daar zijn aparte bestemmingen voor in gemeenten. Daardoor worden webwinkels gedwongen hun nering te verplaatsen naar winkelgebieden, terwijl zij in de regel niet verkopen op de plek waar zij bedrijf houden.

Naar aanleiding van een aantal rechtszaken stelt Kees Verhoeven namens de Tweede Kamerfractie van D66 een aantal vragen aan minister Verhagen van Economische Zaken en minister Spies van Binnenlandse Zaken. De rechtbank in Den Bosch en de Raad van State hebben in afzonderlijke zaken bepaald dat een webwinkel niet mag opereren vanaf een bedrijfslocatie of een bebouwing voor agrarische doeleinden. D66 vindt dat opmerkelijk.
Webwinkel en fysieke winkel zijn verschillend

Webwinkels en de traditionele winkeldetailhandel hebben volgens Verhoeven "duidelijk een verschillend karakter" en hij vindt verder dat beide soorten winkels heel verschillende ruimtelijke behoeften hebben. De in bestemmingsplannen vastgelegde definitie detailhandel houdt daarmee te weinig rekening, zegt Verhoeven.

D66 vraagt de ministers om "deze onzekerheden en belemmeringen" voor webwinkels weg te nemen en de wetgeving aan te passen aan "de realiteit van het internettijdperk." Volgens hem mist Nederland anders onnodig economische groeikansen indien het internetondernemen op deze wijze onnodig wordt gefrustreerd.