Politie schendt wet door niet wissen vedachtendata

Verschillende opsproringsdiensten van de politie en de Marechaussee schenden de wet door uiterst privacygevoelige data over criminelen niet na vijf jaar te wissen.

De Koninklijke Marechaussee en ten minste twee politiekorpsen, Flevoland en Brabant Zuid-Oost, treden de Wet politiegegevens (Wpg) met voeten. Niet alleen blijken ze uiterst gevoelige gegevens over verdachten en criminelen niet op tijd te wissen, er is ook geen controle of deze data nog wel nodig zijn. Dat concludeert privacytoezichthouder CBP.

Politie recidiverende privacyschender
Opsporingsdiensten zijn volgens de wet verplicht om data over verdachten van zware criminaliteit na vijf jaar te vernietigen, tenzij gedocumenteerd blijkt dat langer opslaan van data noodzakelijk is. De twee korpsen, de Marechaussee en ook de Inlichtingen en -Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn onderzocht en overtreden alle vier de wet. Er zijn geen korpsen onderzocht.

Nu de onderzoeken definitief zijn, gaan deze dossiers 'de handhavende fase' in, bevestigt een woordvoerster van de toezichthouder. Dat kan, indien de overtredingen blijven voortduren leiden tot dwangsommen.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het CBP dat politiediensten de privacywet massaal negeren door geen audits uit te voeren.