TomTom en ANWB wisselen alsnog data uit

Na jarenlang de boot afhouden zijn TomTom en de ANWB dan toch met elkaar in zee gegaan. Onder meer kaartendiensten worden geruild voor verkeersdata.

TomTom en de ANWB gaan na jaren van onderlinge gesprekken alsnog een actieve samenwerking aan. Het Nederlandse navigatiebedrijf verstrekt de verzamelde data van zijn dienst HD Traffic aan de ANWB. In ruilt geeft de wegenwacht live informatie over verkeersincidenten aan TomTom.

Alternatieve inkomsten zoeken
TomTom blijft net als andere aanbieders van navigatiesystemen op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. De traditionele navigatie-hardware staat onder druk van onder meer smartphone-apps. Het bekende TomTom zet flink in op zijn verkeersinformatiedienst HD Traffic, dat de terugloop in de verkoop van navigatiekastjes moet opvangen. De inzakkende verkoop zorgde al voor een dalende beurskoers met honderden ontslagen ten gevolg.

Volgens de ANWB heeft TomTom de afgelopen twee jaar dusdanig progressie geboekt met verkeersinformatie dat de tijd rijp is voor een uitwisseling van kennis. De 4,1 miljoen leden van de ANWB profiteren van de actuele extra verkeersinformatie en op termijn ook van de kaartenapplicaties van TomTom. Die worden gebruikt bij de te vernieuwen online routeplanner van de ANWB. "Over uiterlijk een maand zijn de eerste veranderingen bij ons zichtbaar", aldus ANWB-zegsman Arno Broekhuizen tegenover Webwereld.

TomTom werkt meer samen
TomTom zet dus vol in op het continu verbeteren van HD Traffic die elke twee minuten verkeersinformatie doorgeeft aan de betalende gebruikers. De ANWB kan daar aan bijdragen door incidentgegevens direct door te geven aan de datadienst van TomTom. Woordvoerder Sem Arikoler van het navigatiebedrijf: "Deze partnerdeal gaat HD Traffic verrijken. De eindgebruiker zal er zichtbaar niets van merken. Vooral de mensen in het HD Traffic Centre in Amsterdam zullen meer data te verwerken krijgen."

De veranderende markt zorgt er de laatste jaren voor dat TomTom steeds meer samenwerkingen aangaat. Recent werd bekend dat het bedrijf kaartinformatie levert aan Apple op het nieuwe mobiele besturingssysteem iOS 6. Al eerder heeft het Nederlandse bedrijf deals gesloten met Vodafone, en verzekeraar Motaquote plus was er een controversieel samenwerkingsverband met de politie.