De Engelste TV marketingorganisatie Thinkbox heeft op donderdag 28 juni de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Screen life: The view from the sofa. De belangrijkste conclusies is dat het gebruik van een second screen het kijken naar TV programma’s en reclameblokken aanmoedigt.

Het Screen Life onderzoek is bedoeld om adverteerders meer inzicht te geven in de context van multi-screening. Onder multi-screening verstaan we het kijken naar TV en het tegelijkertijd gebruiken van een online device zoals laptop, tablet of smartphone.


Het onderzoek, dat voor een groot deel gebaseerd is op analyse van video-opname van gezinnen, is uitgevoerd door COG Research onder 2000 respondenten.


Belangrijkste conclusies
1. Multi-tasking bestaat al jaren. Multi-screening is een nieuwe generatie, met meerdere schermen
2. De betrokkenheid bij de TV programma’s en TV commerials is hoger bij gebruik second screen
3. Actieve multi-screeners zijn positiever over de TV programma’s en TV reclames
4. Multi-screening leidt ertoe dat kijkers langer aanwezig zijn voor het scherm
5. Multi-screeners blijven meer kijken tijdens de reclameblokken
6. Het sociaal kijken, samen kijken met anderen, neemt toe bij gebruik van second screens
7. Multi-screeners kunnen moeiteloos hun aandacht switchen tussen TV en second screen
8. Second screen gebruik heeft geen nadelige invloed op de reclame- en merkherkenning


Multi-screeners staan op voor interactie
Multi-screening zorgt ervoor dat TV kijkers met meer aandacht en langer voor de TV zitten. Multi-screeners in het onderzoek gaven aan dat ze openstaan voor links van adverteerders. Dat kan door interactiemogelijkheden op te nemen in TV reclames zoals promotiecodes, links naar websites met productinformatie, etc.


Onderzoeksopzet
Het Screen Life onderzoek combineert online, in-home en experimentele onderzoekstechnieken. Er is meer dan 600 uur natuurlijk kijkgedrag bestudeerd. Dat werd gedurende twee weken live gefilmd in de huiskamer van 20 verschillende ‘multi-screenende’ huishoudens.


Om de daadwerkelijke programma- en reclame-betrokkenheid vast te stellen werden de opnames geanalyseerd en naderhand besproken met de leden van het huishouden. Daarnaast zijn de TV reclame herkenning scores afkomstig uit een aparte second screen test geanalyseerd en is er een aanvullend online onderzoek uitgevoerd onder personen die TV kijken en internet toegang hebben. [Radio.NL]