Europa krijgt eindelijk n patentsysteem

De EU-lidstaten zijn na 30 jaar touwtrekken eindelijk akkoord over de laatste kwestie over een Europabreed octrooisysteem: het centrale patenthof komt in Parijs.

Het laatste puzzelstukje voor een uniform Europees patentsysteem is compleet. Binnenkort zijn patenten niet alleen geldig in de hele EU, maar geldt het oordeel van een rechter in een patentzaak voor heel Europa.

EU n jurisdictie
Met andere woorden: Europa wordt n jurisdictie voor patenten. Het sluitstuk hiervan vormde het EU-hof, en vooral, waar is die gelokaliseerd? Na een intense lobby van verschillende landen is het volgende compromis gesloten: het centrale patenthof komt in Parijs, en twee specialistische dependances in Londen en Mnchen.

"Ik ben blij om een doorbraak aan te kondigen, een historische. Na 30 jaar discussies over een Europees patent hebben we overeenstemming bereikt over de laatste uitstaande kwestie, de zetel van het Verenigde Patenthof", aldus president van de Raad van Europa Herman van Rompuy.

Omslachtige versnippering
Tot zover kan een uitvinder of bedrijf een patent wel Europees registreren (bij de EPO), maar moet elk octrooi letterlijk en figuurlijk vertaald worden naar de patentrechtsystemen van de lidstaten. Dit is omslachtig en kostbaar. Bovendien kan handhaving van een patent met een rechtszaak ook alleen per land.

Nu de zetel van het Europees patenthof definitief is, kan een echt uniform EU-patentsysteem worden uitgerold. Inbreuk op en geldigheid van octrooien worden dan vastgesteld voor heel Europa. Oftewel: Apple en Samsung hoeven elkaar dan niet meer in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Engeland voor de rechter te slepen, want n vonnis van het patenthof will rule them all.

De patenthouder kan desgewenst kiezen om patenten alleen te laten gelden voor specifieke landen, dus 'nationale' patentrechtbanken blijven bestaan. Het is onduidelijk of deze regionale rechtbanken, zoals bijvoorbeeld Den Haag en Dsseldorf, ook een rol krijgen in het verenigde patentsysteem.

Spanje en Itali doen niet mee
Spanje en Itali weigeren overigens mee te doen aan het EU-patentsysteem. Zij zijn pissig omdat besloten is dat enkel nog maar Engels, Duits en Frans de octrooivoertalen zullen worden.