Digitale decoders voor het televisieproduct Digitenne die door KPN in bruikleen zijn geleverd of door KPN zijn gecertificeerd voor gebruik met Digitenne worden de komende weken met nieuwe firmware voorzien.

Wie gebruik maakt van de Topfield TF6500COK kan sinds 9 juli de melding dat er nieuwe firmware voor de tv-decoder beschikbaar is in beeld krijgen. De update wordt door KPN via het tv-signaal via de ether verstuurd. Wanneer men via de OK-toets op de afstandsbediening accepteert dat de nieuwe firmware mag worden geļnstalleerd ziet binnen een minuut de melding dat de nieuwe firmware is geļnstalleerd. Kijkt men in het menu van de decoder ziet men dat de firmwareversie 1.68 actief is.
Geen schokkende veranderingen
Er zijn overigens geen schokkende veranderingen in de firmwareversie 1.68 voor de Topfield TF6500COK te vinden. Het meest in het oog springend is het nieuwe opstartscherm. Daarnaast zijn er modificaties doorgevoerd waardoor er geen beperkingen bij gebruik van CONAX smartcards – dit is het beveiligingssysteem dat KPN voor Digitenne gebruikt – meer actief zijn. Ook is de teletekst op het tv-scherm helderder.

Binnenkort voor meer modellen
KPN verwacht op 24 juli nieuwe firmware voor de Digitenne-decoders Topfield TF5300K, Topfield TBC-5000 en Rebox RE-2100T te kunnen aanbieden. Ook de firmware voor deze ontvangers wordt via het Digitenne-signaal meegezonden. Voor de Topfield TF6000COK wordt geen nieuwe firmware aangeboden.