Pech voor Google: de domeinnaam Oogle.com, waarop de internetgigant zijn zinnen had gezet, hoeft niet te worden overgedragen. Dat oordeelde het Amerikaanse National Arbitration Forum.

Google kon niet aantonen dat de domeinnaam Oogle.com met kwade intenties geregistreerd was. Dat betoogde ook de eigenaar, Christopher Neuman. Hij legde de domeinnaam vast in 1999, toen hij pas dertien jaar oud was. Hij deed dat destijds omdat een internetvriend van hem zich van de naam Oogle bediende en hij het wel leuk vond om die naam als domein te hebben.

600.000 dollar

Hoewel Google benadrukte dit een onzin-argument te vinden – volgens hen wist Neuman ten tijde van de registratie donders goed van het bestaan van de Google-zoekmachine – werd de claim afgewezen. Ook het feit dat Neuman in 2009 geprobeerd had voor 600.000 dollar de naam Oogle.com aan Google te verkopen, was voor het forum niet zwaarwegend genoeg. Het willen verkopen van een domeinnaam duidt namelijk niet noodzakelijkerwijs op kwaadaardige intenties, zo luidde het oordeel. Bovendien bezat Google in 1999 nog geen handelsmerkregistraties voor zijn producten en was de zoekmachine, die in 1997 gelanceerd werd, bij lange na nog niet zo bekend als nu.