Woensdag 1 augustus

01:00 Olympische Spelen: Beach Volleyball
03:00 Blackburn - Fulham
05:15 Paris St. Germain - Toulouse
07:00 Ligue 1 Seizoensoverzicht
07:30 Serie A Seizoensoverzicht
09:00 Olympische Spelen: Basketball
10:30 Olympische Spelen: Beach Volleyball
12:30 Olympische Spelen: Hoogtepunten
13:00 Olympische Spelen: Tennis
21:00 Olympische Spelen: Beach Volleyball
23:00 Olympische Spelen: Hoogtepunten
23:15 Olympische Spelen: Basketball