In een schandaal omtrent de Olympische Spelen werd Twitter beschuldigd van belangenverstrengeling. Het schandaal werd groot nieuws en zou er voor gezorgd hebben dat er veel nieuwe gebruikers een Twitter-account hebben aangemaakt om de discussies te kunnen volgen.

Twitter blokkeerde het account van de Britse verslaggever Guy Adams van The Independent, die zich negatief uitliet over de manier waarop NBC verslag doet van de Olympische Spelen. Twitter werkt tijdens de Olympische Spelen samen met NBC en de berichtendienst werd dan ook al snel partijdigheid verweten. Een schandaal waar veel over geschreven werd op Twitter maar ook in de kranten.Volgens de website Techcrunch zou het schandaal rondom het blokkeren van het account van Guy Adams ervoor hebben gezorgd dat er meer Twitter-gebruikers bij zijn gekomen, aangezien het hele schandaal breed werd uitgemeten in de Amerikaanse pers. In hoeverre de nieuwe gebruikers zich hebben gemeld door het schandaal of juist om die Olympische Spelen, is natuurlijk moeilijk vast te stellen.Twitter-schandaal

In eerste instantie claimde Twitter dat NBC zijn beklag deed over de tweet van de journalist. Later gaf Twitter echter toe NBC op de hoogte te hebben gesteld van de gewraakte tweet, met de vraag of ze het account moesten blokkeren. De tweet maakte vermelding van het mailadres van Gary Zenkel. Zenkel is de baas van NBC Olympics en de voorwaarden van Twitter staan het niet toe om privégegevens te delen. Volgens Guy Adams gaat het hier echter niet om privégegevens maar om een bedrijfsmailadres dat zo te vinden is op internet. Dat Twitter dit anders zag werd door veel critici toegeschreven aan partijdigheid.Volgens critici zou de werkelijke reden zijn dat Guy Adams zich negatief uitliet over NBC. En omdat de NBC tijdens de Olympische Spelen een partner is van de berichtendienst, zou Twitter het account dus nogal gewillig hebben geblokkeerd.

Adams had vooral kritiek op het feit dat NBC de openingsceremonie niet live uitzond, maar op prime time omdat dat commercieel beter uitkomt (advertenties).Twitter maakt excuses

Sinds 31 juli is het account van Guy Adams weer actief omdat NBC zijn aanklacht heeft ingetrokken. Twitter heeft ook publiekelijk excuses gemaakt voor de manier waarop in deze zaak werd gehandeld. Guy Adams is blij dat hij weer gebruik van maken van Twitter omdat het een belangrijk onderdeel van zijn werk als journalist is. Wel hoopt hij dat Twitter zich niet zo laat leiden door commerciële deals zoals die met de NBC.

Journalisten hebben het moeilijk de laatste tijd want naast de problemen van Guy Adams werd internetjournalist Mat Honan afgelopen vrijdag nog slachtoffer van een hack via de iCloud.

[Via: Indendent]