Terwijl de discussies over de invoering van digitale radio in Frankrijk nog altijd duren, maken enkele groepen zich op om samen te werken. Zo werd onlangs de basis gelegd voor de oprichting van Adionomy Régie.

Het initiatief van Radionomy, Hotmix Radio en Classic Jazz om Adionomy Régie te stichten, diende om de krachten te bundelen. Zo kreeg men de kans om zich voortaan om tot één grote speler ten gunste van digitale radio te profileren.

Het eerste gezamelijke communiqué pleitte, voor zover nog noodzakelijk, voor een snelle en duurzame, wettelijke regeling. Daarbij verwees men naar de huidige situatie in sommige Europese landen waar het dossier reeds geactualiseerd werd.

"Gezien de aanwezigheid van de aangepaste technologie heeft de gestarte onderneming, naar eigen zeggen, voldoende motiviatie en mogelijkheden in huis om de gewenste kwaliteit te leveren", aldus de verkalring.

Adionomy Régie opende inmiddels een kantoor in Parijs. Eric van der Haegen, Antony Frandsen en Alexandre Marion maken deel uit van de directie.