De Nederlandse consument kijkt meer TV dan ooit en bijna de helft van de Nederlanders kan zich geen leven voorstellen zonder televisie. De komst van internet TV, tablets en smartphones zal uiteindelijk de TV-consumptie en business modellen doen veranderen maar niet doen verdwijnen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat Deloitte, samen met Intomart GfK en SPOT, uitvoerde en dat de impact van nieuwe technologieën op het kijkgedrag van Nederlanders in kaart brengt. Het onderzoek werd op 13 september gepresenteerd tijdens het SPOT on TV event in de Zuiveringshal in Amsterdam.


Het Technology Media Telecoms (TMT) team van Deloitte heeft in samenwerking met SPOT en Intomart GfK een online onderzoek laten uitvoeren onder 2000 consumenten van 13 jaar en ouder. Daarnaast heeft het TMT team van Deloitte gesprekken gevoerd met adverteerders, media inkopers, content producers en broadcasters om hun perspectieven beter in kaart te brengen. Basis voor het onderzoek vormde het gelijknamige TV+ onderzoek dat al vier maal is uitgevoerd in Engeland.


De vijf belangrijkste conclusies:
1.TV blijft zowel qua tijdbesteding als in de beoordeling van de consument belangrijk. Bijna de helft van alle Nederlanders geeft aan dat ze zich geen leven zonder TV kunnen voorstellen.


2.In plaats van dat de nieuwe technieken het TV kijken verdringen, verrijken ze het kijken en maken het leuker. 41% van de Nederlanders sms’t/whats app’t wel eens met anderen die tegelijkertijd naar hetzelfde TV programma zitten te kijken. Daarvan doet ongeveer twee derde dit vaak/regelmatig.


3.De invloed van TV is zowel sociaal als qua koopgedrag veel groter dan die van social media. 39% van de Nederlanders is het eens met de stelling ‘Ik praat vaak met anderen over de programma’s die ik op TV heb gezien.’ En ondervraagden geven veel vaker aan iets te kopen naar aanleiding van TV dan versus bijvoorbeeld Facebook.


4.TV reclame bestedingen en de impact ervan blijven stijgen. Analyses van o.a. Zenith Optimedia voorspellen groei voor TV ondanks de groei van internet. En TV wordt door 55% van de Nederlanders verreweg het vaakst gekozen als ‘manier van adverteren met de grootste invloed op mij persoonlijk’.


5. De kijker is bereid voor goede TV content te betalen, hetgeen de basis vormt voor een gezonde groei van de hele TV industrie. De prijs van het Nederlands TV abonnement is vergelijkbaar met de omringende landen en blijft stijgen. De prijs hangt met name af van content en het aantal TV kanalen. Zo is bijvoorbeeld 35% van de Nederlanders (10% ja en 25% misschien) bereid om € 10,- per maand te betalen voor de nieuwste speelfilms, voor sportnieuws is dat 17% (4% ja en 13% misschien). [Radio.NL]