De omzetgroei voor online winkels is in anderhalf jaar niet zo hoog geweest. Dat zegt Thuiswinkel.org op basis van CBS-cijfers over juli. Vergeleken met vorig jaar steeg de omzet met 13 procent.

De mooie omzetcijfers van de online branche staan in schril contrast met de cijfers van de totale detailhandel. Daar was sprake van een omzetdaling van 4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Vooral non-foodwinkels kenden een enorme afzetafname van bijna 7 procent. Alleen drogisterijen sloten de maand af met een omzettoename. In de segmenten woninginrichtingartikelen, bovenkleding en consumentenelektronica liep de omzet het sterkst terug. Winkels in voedings- en genotmiddelen boekten ruimt 1 procent minder omzet dan een jaar eerder.

De cijfers geven overigens geen beeld van de totale detailhandelsverkoop via internet. De omzet die ‘reguliere’ winkelbedrijven via internet realiseren wordt namelijk niet bij de detailhandel via postorder en internet gemeten.