Error 404 wordt mogelijk opsporingsbericht

De 404 error, die verschijnt wanneer een pagina niet wordt gevonden, kan mogelijk gebruikt worden om opsporingsberichten te tonen. Dat stellen enkele Europese organisaties op het gebied van kinderbescherming voor. Het project zit al in de testfase.

Het project genaamd NOTFOUND, is opgezet door Missing Children Europe, Child Focus en marketingbureau Famous. Volgens de Belgische website l’Avenir ondersteunen veel bedrijven het initiatief. Op 25 september willen de organisaties het project concreet voorleggen aan Brussel. Op die dag zal een oproep worden gedaan aan iedereen met een website om zich hierbij aan te sluiten.

Volgens Child Focus is de achterliggende gedachte dat bij een webpagina die niet is gevonden (de 404-melding), een melding over een vermist kind in elkaars verlengde ligt. Deze opsporingsberichten zijn alleen te zien op pagina’s waarvan de site is aangesloten bij het project.

[Via: Tweakers.net]