Downloadverbod in Nederland lijkt onvermijdelijk

De Hoge Raad vermoedt dat de Nederlandse wet, die downloaden uit illegale bron toestaat, in strijd is met Europees recht. En mogelijk geldt dan alsnog een thuiskopieheffing.

Het downloaden uit illegale bron, die typische Nederlandse verworvenheid, staat op de helling. Het hoogste rechtscollege in ons land vraagt zich af of het parlement en de regering destijds de mist in zijn gegaan met deze constructie, die mogelijk in strijd is met het Europees recht.

Downloaden waarschijnlijk illegaal
Maar juist omdat het om een EU-richtlijn gaat, is het niet aan de Hoge Raad zelf om te concluderen of downloaden inderdaad verboden moet worden. Maar het rechtscollege vermoedt dat Nederland fout zit en downloaden uit illegale bron moet worden verboden. "Het is zeer wel denkbaar dat het antwoord op die vraag bevestigend luidt", stelt de Hoge Raad dan ook.

Het Europees Hof moet dus uitsluitsel geven. En, eveneens cruciaal in het huidige debat, of de thuiskopieheffing nog steeds geldt als downloaden verboden wordt. Dat lijkt er namelijk wel op, omdat de thuiskopievergoeding juist bedoeld is ter compensatie voor de geleden schade door kopiėren.

Nederlands parlement en rechter buiten spel
De Hoge Raad volgt daarmee zoals verwacht het advies van de advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad, Toon Huydecoper. De Raad geeft ook het Haagse Hof een veeg uit de pan. Die dacht er zelf wel uit te komen, en volgde de lezing van de Nederlandse wet. Maar de ultieme toets is de EU-Richtlijn, niet de Nederlandse wet, benadrukt de Hoge Raad.

In totaal worden er zeven vragen aan het Europees Hof gesteld (zie paragraaf 7 in het arrest).