Het aanpakken van illegale online kansspelen levert resultaat op. Dat zegt de Kansspelautoriteit. Meer dan de helft van de aangeschreven online kansspelaanbieders is niet langer specifiek gericht op de Nederlandse markt voor kansspelen of heeft hun aanbod gestaakt.

De aangeschreven sites gebruiken geen .nl extensie meer, gebruiken niet langer de Nederlandse taal en maken geen reclame meer via radio, televisie en/of geprinte media.

In juni van dit jaar werd een veertigtal bedrijven gewaarschuwd hun illegaal kansspelaanbod gericht op de Nederlandse consument te staken dan wel aan te passen.

Meer dan de helft van de aangeschreven partijen voldoet inmiddels aan deze oproep of heeft aangegeven dat op zeer korte termijn te gaan doen. De aanbieders die nu (gaan) voldoen hebben gezamenlijk een marktaandeel van zon 60 tot 80 procent in Nederland.

Het resterende deel, dat nog niet het illegale aanbod heeft gestaakt, wordt inmiddels actief op de hielen gezeten door de kansspelautoriteit. Tegen deze aanbieders zal uiteindelijk een onderzoeksrapport worden opgemaakt. Dit kan leiden tot een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en/of een boete van 780.000 euro of hoger