Drie van de tien bedrijven in de regio Amsterdam is actief in de gaming-industrie. Voorheen produceerden bedrijven in dit segment onder andere voor platforms als de Xbox en Playstation, tegenwoordig zit de groei vooral in de markt voor internetgames en voor apps.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Stichting Amsterdamse Innovatie Motor (AIM).

Een kwart van de bedrijven geeft aan zich te richten op de productie en advies van internetsites (25 procent). Een deel betreft generieke websitebouwers die de blauwdruk van de website aan meerdere partijen proberen te verkopen (white label). Voor een ander deel betreft het specifieke ontwikkelaars van online platforms voor marktniches om adverteerders in contact te brengen met groepen consumenten.

Een derde groep bestaat uit bedrijven die voor diverse media werken zoals uitgeverijen (om bijvoorbeeld e-books te ontwikkelen), maar ook voor online tijdschriften. Een ander deel werkt voor televisiebedrijven of andere bedrijven uit de audiovisuele sector. Een vierde groep richt zich op software-applicaties business to business.

Opvallend is dat de inventarisatie berichten over Appsterdam, Amsterdam als hub voor appontwikkeling, tegenspreekt. Maar een klein deel van de bedrijven houdt zich specifiek bezig met het ontwikkelen van apps voor smartphones en tablets. Dit wil volgens de onderzoekers niet zeggen dat weinig bedrijven apps bouwen. Voor de meeste bedrijven is het echter op dit moment een nevenactiviteit bij bijvoorbeeld softwareontwikkeling of internetsites.

Volgens het onderzoek loopt het aantal banen wat terug, evenals de omzet. Dit komt niet overeen met het beeld dat in omloop is over de digitale mediabedrijven. Veel bedrijven die actief zijn in de digitale media lijken het ondanks de recessie behoorlijk goed te doen. De vraag naar games, apps, andere software, al dan niet white label, lijkt onbegrensd.

Toch wel verrassend om te horen was volgens de samenstellers van het rapport dat de ondernemers de voorkeur geven aan vast personeel boven freelancers. Freelancers zijn een noodzakelijk kwaad, soms heb je ze nodig, maar je bouwt er niks mee op. Het valt niet altijd mee om goed personeel te vinden. Er zijn vaak vacatures, meestal voor creatieve technische functies. Er wordt veel gebruik gemaakt van stagiaires.

Ondernemers noemen de nabijheid tot klanten en opdrachtgever het vaakst als reden om in de regio gevestigd te zijn. In de interviews is dit als volgt geformuleerd: ‘Je gewoon face-to-face moet kunnen spreken’ of vanwege het feit dat het‘ wel zo handig voor onze accountmanagers om alle klanten in de buurt te hebben’. Klanten en opdrachtgevers die meerdere keren genoemd worden door respondenten zijn ING, Gemeente Amsterdam, KLM, maar ook het Concertgebouw, mediabedrijven als Sanoma en Persgroep. Daarnaast worden providers en kabelaars genoemd als UPC, KPN en Vodafone.

De aanwezigheid van opleidingen worden minder vaak genoemd als reden om zich in het gebied te vestigen. In de interviews is doorgevraagd over het belang van opleidingen. Uit de interviews van AIM blijkt dat een aantal ondernemers graag een technische opleiding wil of een echte developersopleiding.

Over de financieringsmogelijkheden is men het minst tevreden. Een respondent geeft aan dat er ook subsidies zouden moeten zijn voor vervolgtrajecten en niet alleen voor starters. Uit de interviews van AIM blijkt dat men negatief staat tegenover verschillende subsidietrajecten staat. Volgens sommige ondernemers kost het aanvragen meer tijd dan dat het oplevert.