Meer diversiteit op TV netten VRT


De VRT-netten gaan meer diversiteit brengen in hun programma’s. Zowel de programmering als het personeelsbestand van de VRT moet gekleurder en diverser worden.

Met name op de televisienetten van de VRT, één, Canvas, Ketnet / op 12, moet beter zichtbaar worden dat de VRT talenten uit verschillende bevolkingsgroepen aantrekt. Om een beter resultaat inzake diversiteit te halen gaat de VRT voor elk net zogenaamde resultaatsverbintenissen aan.


VRT niet gekleurd genoeg
Op elk net moeten in de nabije toekomst meer vrouwen en meer kleur te zien zijn, iets waar de Vlaamse publieke omroep nu klaarblijkelijk nog in te kort schiet. Ook aangekochte programma's worden voortaan extra gescreend op het diversiteitsgehalte. De VRT gaat daarnaast bij beeldvorming meer aandacht besteden aan thema's als gender, handicaps, zorg en armoede.

Geschreven door: Jan-Hein Visser