Europees Cybersecurity netwerk van start

Nederlandse organisaties Alliander, DNV KEMA en KPN richten in samenwerking met TNO en de Radboud Universiteit een nieuw Europees kenniscentrum voor cybersecurity op. Het centrum richt zich op de beveiliging van de belangrijkste infrastructuren.

Het European Network for Cyber Security (ENCS) is vandaag aangekondigd op een congres voor slim energiegebruik. Het ENCS zal zich bezig houden met onderzoek, kennisdeling en training op het gebied van internetbeveiliging voor belangrijke infrastructuren zoals energie-, water- en telecomnetten.

Omdat in belangrijke infrastructuren tegenwoordig steeds meer digitale technieken en ICT zit verwerkt, is het risico dat kwaadwillende hackers hier misbruik van maken aanzienlijk groter geworden. Gezien het grensoverschrijdende karakter van cybermisdaad, wil het ENCS zoveel mogelijk Europese partijen betrekken in de bij het netwerk.