Zenders Arnhem en Zwolle 104.1 FM zondag uit

De zenders in Arnhem en Zwolle die op 104.1 FM uitzenden gaan zondagavond uit. Dit heeft het Agentschap Telecom (AT) aan Radio.NL laten weten. Beide frequenties werden het afgelopen jaar gebruikt door Q-music. De afgelopen week ontstond de nodige verwarring, doordat beide zenders aan bleven, terwijl ze op 1 oktober uitgeschakeld hadden moeten worden.

Q-music kreeg in augustus toestemming om vanuit Zwolle en Arnhem met een beperkt vermogen uit te zenden op 104.1 FM. Beide zenders waren als compensatie voor het verminderde bereik van het radiostation door de brand in de zendmast van Lopik en het instorten van de zendmast in Hoogersmilde.


Nadat zowel Lopik als Hoogersmilde weer op volle kracht gingen uitzenden, werden diverse tijdelijke steunzenders van landelijke en regionale radiostations uitgeschakeld. De zenders van Q-music in Arnhem en Zwolle bleven echter aan. Eind september meldde het AT aan Radio.NL dat de vergunning voor het gebruik van beide zenders tot 1 oktober 2012 liep.


Verrassend genoeg bleef Q-music ook na 1 oktober 2012 gewoon uitzenden via beide zenders. Pas op 8 oktober startte het AT, nadat Radio.NL opnieuw navraag deed naar de situatie, een onderzoek naar deze illegale uitzendingen. Een dag later werden de uitzendingen alsnog gestaakt. Sindsdien is op de frequentie 104.1 FM in Arnhem en Zwolle een bandje te horen met een verwijzing te horen naar andere frequenties. Uiterlijk zondagavond om 23.59 uur worden ook deze uitzendingen gestaakt.


Tegenover Radio.NL verklaart het AT de gang van zaken als volgt is geweest: “De hoofdafdeling Toezicht van het AT heeft op 8 oktober geconstateerd dat Q-music op dat moment nog steeds gebruik maakte van de frequenties 104,1 MHz in Arnhem en Zwolle. Na deze constatering is direct contact gezocht met Q-music en is het bedrijf opgedragen de uitzendingen op deze frequenties op korte termijn te beëindigen bij gebreke waarvan een sanctietraject zou worden opgestart. Nog dezelfde dag heeft Q-music het AT - onder overbrenging van excuses - meegedeeld de uitzendingen de volgende dag te staken. Het bedrijf heeft hier vervolgens gevolg aan gegeven.


Daarnaast heeft Q-music het AT toestemming gevraagd om na het stoppen van de uitzendingen op de 104,1 MHz nog enkele dagen een audioloop in de lucht te mogen houden om luisteraars naar andere frequenties te migreren. Vanuit het AT is positief op dit verzoek gereageerd. Dit in het licht van de vertraging van de herbouw van de zendmast in Smilde en vanuit het principe van High Trust in markpartijen dat het AT aanhangt. In dit principe staan transparantie, vertrouwen en onderling begrip centraal.


Met Q-music is afgesproken dat de audioloop tot zondag 14 oktober 23:59 uur in de lucht blijft. Het AT zal de uitschakeling actief monitoren en zo nodig optreden indien de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. Wij gaan er vanuit dat dit laatste niet nodig zal zijn."


Overigens benadrukt de redactie van Radio.NL dat alle berichtgeving van de afgelopen dagen rondom de ‘illegale’ uitzendingen van Q-music er niet op gericht was om het radiostation uit de lucht te krijgen, maar om inzicht te krijgen in de werkwijze van het AT en hoe streng het naleven van vergunningen wordt gemonitord. [Radio.NL]