De dertienhonderd meestgebruikte websites in Nederland slaan de cookiewet in de wind. Er is sinds mei niets verandert. Althans, wanneer naar de grote lijnen wordt gekeken.

Dat blijkt uit de herhaling van een peiling die Cookiechecker.nl in juli voor het eerst deed. Emerce beschikt over de brondata van die steekproef.

In principe is er niets mis met het plaatsen van cookies, tot het moment dat ze gebruikersdata gaan vastleggen. Daarvoor is sinds mei 2012 expliciet toestemming nodig van de gebruiker.

Van de 1.301 gemeten websites plaatsen er 1.270 cookies. Hieronder een vergelijkend overzicht tussen de meting van juli (#1) en afgelopen vrijdag (#2).Het onderzoek omvat een analyse van Nederlandse én buitenlandse sites. Immers, sites uit het buitenland die zich op Nederland richten, dienen ze ook aan de Nederlandse privacywet te conformeren.

Een nadere bestudering van de brongegevens leert dat veel Nederlandse sites wel degelijk maatregelen hebben genomen. Ze plaatsen minder of geen 1st en 3rd party cookies meer. De grootste stijgingen in cookieplaatsingen zijn te zien bij buitenlandse sites.

Sites als TROS Radar, die van de Rijksoverheid, RTL.nl en die van de politieke partijen hebben drastisch gesneden in het aantal geserveerde 1st party digitale koekjes. Weekendcompany sneed dertig 3rd party cookies weg. Dagblad De Gelderland sneed 31 3rd party cookies weg en NU.nl negentien.

De Engelse krant The Guardian ging afgelopen maanden van 48 naar 94 third party cookies. NuJIJ van drie naar 21 en het Dagblad van het Noorden van nul naar achttien.