De Thuiskopieheffing gaat meer dan 60 miljoen euro opleveren, veel meer dan staatssecretaris Teeven doet voorkomen. De fabrikanten en importeurs van gegevensdragers zijn woedend en nemen stappen.

De fabrikanten en importeurs van gegevensdragers overwegen stappen tegen staatssecretaris Teeven om de schade die zijn nieuwe Thuiskopieheffing volgens hen veroorzaakt te verhalen op de overheid. Volgens André Habets van de Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) gaat de heffing veel meer kosten dan Teeven voorspiegelt. Hij komt op "minimaal zestig miljoen euro" over het gehele jaar 2013.

Staatssecretaris Teeven maakte deze week de tarieven bekend van de Thuiskopieheffing die de industrie vanaf 1 januari moeten rekenen per verkochte gegevensdrager, waaronder ook tablets en smartphones komen te vallen. De bewindsman zegt daarbij dat beoogd wordt eenzelfde bedrag binnen te halen in 2013 als er is binnengekomen in 2011. Volgens Habets van de STOBI geeft Teeven daarmee en onjuiste voorstelling van zaken.
Thuiskopieheffing gaat minimaal 60 miljoen opbrengen

"Wij hebben berekend dat de Thuiskopieheffing in zijn nieuwe vorm minimaal 60 miljoen euro gaat kosten. Dat is veel meer dan de 20 miljoen die Teeven voorspiegelt. En staat ook nog eens in geen verhouding met het berekende bedrag van 12 miljoen euro schade door downloaden uit illegale bron in Nederland, dat op ons verzoek door PricewaterhouseCoopers onlangs is berekend."

Habets wijst erop dat in tegenstelling tot eerdere jaren ook tablets en smartphones worden belast en wel voor het hoogste tarief (5 euro per stuk). "Met de verkoopcijfers over 2011 van tablets en smartphones vermenigvuldigd met het door de staatssecretaris bekend gemaakte bedrag komen we op een totaal van 58 miljoen. Maar de verkopen van tablets en smartphones zijn sinds 2011 sterk gestegen en zullen alleen nog maar stijgen."
STOBI: Teeven geeft onjuistheden

Volgens Habets brengt Teeven meer onjuistheden naar voren in de bijlagen bij zijn wetswijziging. Zo zegt Teeven dat het bedrijfsleven ondanks herhaald verzoek in de laatste maanden geen overleg meer wilde over de invulling van de Thuiskopieregeling. Habets zegt daarentegen dat STOBI vanaf het moment in juli dat duidelijk werd dat Teeven terugkwam op een eerder besluit de Thuiskopieheffing af te schaffen, wel degelijk weer aan tafel is geschoven.

"Tot onze grote verbazing en ergernis zegt Teeven nu dat we niet in overleg wilden, dat is dus niet waar. Maar de huidige wetswijziging is ook helemaal niet gebaseerd op een advies uit het overlegorgaan SONT. Dat orgaan bestaat uit de industrie, dus de betalers, en Thuiskopie, dus de ontvangers. Thuiskopie vindt de nu vastgestelde tarieven te laag, wij te hoog. Dus de overlegpartners in SONT zijn er niet blij mee."
Meer dan 2500 bedrijven getroffen

Habets wijst op nog meer onjuistheden in de redenatie van Teeven. "Hij zegt dat de heffing gevolgen heeft voor zo'n 250 fabrikanten en importeurs. Maar alleen in die branche zijn er in Nederland al 400 tot 500 bedrijven actief. Voeg daarbij ook nog eens 2000 winkeldeuren en je praat dus over een impact op het tienvoudige aan bedrijven dan dat Teeven nu doet voorkomen." Ook zegt Habets dat er opnieuw geen rekening wordt gehouden met de uitzondering van het maken van kopieën voor zakelijk gebruik. Dat is al door het Europese Hof van Justitie in 2010 uitgesloten van de Thuiskopieheffing in het zogeheten Padawan-arrest.

Sinds dat arrest houdt stichting Thuiskopie de ontvangen miljoenen stijf op de bank, omdat fabrikant Imation terugvordering eist van de onterecht betaalde vergoedingen. Tussen Imation en Thuiskopie loopt nog steeds een rechtszaak. Die heeft op 30 november een nieuwe zitting, waarbij beide partijen hun pleidooi houden. In de tussentijd hebben rechthebbenden waarvoor de Thuiskopieheffing is bedoeld, nog geen cent ontvangen.