Leveranciers van softwaresystemen voor personeelsbeheer bieden hun producten in toenemende mate aan op basis van cloud- en SaaS-technieken. De leveranciers lijken het traditionele ‘on premises denken’, waarbij de software lokaal wordt geďnstalleerd, steeds meer te verlaten. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG IT Advisory.

Voor enkele pakketlijnen blijkt de verhouding tussen ‘on premises’- en SaaS-toepassingen inmiddels een factor vier te bedragen. Dat betekent dat de pakketten vier maal zo vaak via cloudtechnieken worden aangeboden dan lokaal (‘on premises’).

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige softwaresystemen zich nauwelijks van elkaar onderscheiden als het gaat om de basisfunctionaliteit van de HR-processen, zoals de personeelsregistratie en de salarisadministratie. De verschillen tussen de systemen zitten met name in de ondersteuning van de tactische processen, zoals competentiemanagement, talent management en succession planning.

In het onderzoek van KPMG zijn dit jaar voor het eerst ook een aantal internationale leveranciers meegenomen. De ontwikkeling van SaaS leidt ertoe dat de markt voor HR-systemen niet beperkt blijft tot de Nederlandse markt. Meer en meer leveranciers positioneren zich internationaal. Wat daarbij opvalt is dat veel bedrijven weliswaar zoveel als mogelijk internationaal te werk gaan bij de opzet- en invulling van de HR-functie, maar dat de salarisverwerking vaak nog lokaal wordt gedaan. Leveranciers spelen hierop in door een combinatie van nationale- en internationale dienstverlening.

Van oudsher vervullen HRM systemen een ondersteunende functie bij het registreren en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en de daaraan verbonden wet- en regelgeving. Deze systemen waren primair bedoeld voor salaris- en personeelsadministratie. De hedendaagse HRM systemen bieden volgens KPMG echter steeds vaker ondersteuning bij het nemen van managementbeslissingen op het gebied van loopbaanplanning en -ontwikkeling- en competentiemanagement.