Programmaraden trekken aan de bel over digitaal basispakket

De programmaraden van Amsterdam en Rotterdam doen een ultieme poging om te pleiten voor invloed op het digitale tv pakket van de kabel. Ook die van Den Haag heeft veel vragen.

Het overkoepelend orgaan van de programmaraden, kabelraden.nl, viert in november haar 10-jarig bestaan, maar de programmaraden zullen in principe gaan verdwijnen. De Stichting APR (Programmaraad Amsterdam en omstreken) die al jaren aan UPC adviseert is stellig: De burger wil invloed op het aanbod en bovendien voorkomt dat een 'betaalwereld' in het mediale landschap. De huidige plannen van de minister zijn om een digitaal basispakket van dertig zenders te creŽren, maar zonder invloed daarop van consumenten.


Amsterdammer wil invloed op digitaal zenderpakket
De concept Mediawet maakt het volgens de programmaraden voor nieuwe en of kleinere zenders bijna onmogelijk om in het voorgestelde basispakket van 30 zenders te komen. De APR deed onderzoekt en concludeert: Zes op de tien (59%) van de inwoners van de regio Amsterdam vindt het belangrijk invloed te krijgen op het aanbod van televisiezenders in het digitale zenderpakket. Meer dan driekwart (82%) wil daarbij per zender kunnen kiezen en dus niet vastzitten aan de pakketten die tv-aanbieders samenstellen. Ongeveer driekwart van de respondenten is het ermee eens dat ook kleinere, beginnende televisiezenders een kans moeten krijgen om uit te kunnen zenden en dat er programma's aangeboden worden voor specifieke groepen geÔnteresseerden.


Programmaraad Rotterdam ook op de bres
De programmaraad Rotterdam heeft een oproep gedaan aan de gemeenteraadsleden: "De programmaraad Rotterdam maakt zich ernstige zorgen over een wijzigingsvoorstel van de Mediawet, zoals dit onlangs naar de Tweede Kamer is gezonden. De afgelopen jaren heeft de raad onder meer invloed gehad op het opnemen van BravaNL en TVE in het basispakket en het behouden blijven van o.a. TV5 en de Concertzender in het aanbod in Rotterdam. De programmaraad ziet erop toe dat het pakket niet alleen bestaat uit grote commerciŽle zenders populair bij het grote publiek, maar ook aanbod bevat voor kleinere doelgroepen en nieuwe zenders en programma's speciaal gericht op de regio. Daarbij vindt de raad dat niet alleen kijkcijfers bepalend moeten zijn en dat er een pluriform aanbod is.


Den Haag maakt zich zorgen over invulling basispakket
Het wetsvoorstel voor wijziging van de Mediawet 2008 heeft bij de Haagse Programmaraad (HPR) geleid tot een aantal vragen, die hij onder de aandacht van de Vaste Kamercommissie OCW wil brengen. De HPR adviseert aan Ziggo, maar ziet de adviezen voor het analoge pakket al tijden niet meer opgevolgd. De HPR richt zich op de digitale toekomst. Dertig zenders is volgens de HPR te weinig om diversiteit te kunnen garanderen en de HPR voorziet bovendien dat er soort van landelijk basispakket tot stand zal komen, terwijl er in het westen van het land geheel andere voorkeuren zijn dan bijvoorbeeld in Ziggo gebieden in Limburg. De HPR vraagt zich vooral af hoe de consument nog invloed kan uitoefenen als er alleen maar periodieke kijk- en luisteronderzoeken over blijven. Ook wil de HPR weten hoe nieuwe zenders een kans kunnen krijgen om op de kabel te komen. De complete vragenlijst is hier te vinden.

Geschreven door: Jan-Hein Visser