Een groot aantal klanten van energiebedrijf Nuon heeft vannacht een mail ontvangen van incassobureau Proquest om een achterstallige betaling te voldoen. Mogelijk liggen er mailadresssen op straat. Mijn Nuon is sinds vanochtend uit de lucht. Nuon komt zo dadelijk met een verklaring.

Mogelijk is de mail een phishingpoging. Er wordt een link vermeld naar een zipbestand met een ‘exetuable’.

Ook wordt klanten gevraagd binnen vijf dagen een bedrag over te maken op een rekeningnummer van Stichting Derdengelden Proquest Incasso.

Het KvK in de mail verwijst naar Cannock Chase Incasso B.V. dat ook werkelijk een incassorelatie met Nuon onderhoudt. Dat bedrijf wordt platgebeld door verontruste Nuon klanten. “Wij opereren uitsluitend onder eigen naam”.