Размяна:
Триколор на 36гр.-пълен без няколко от ХД-тата.