Uit een Amerikaans onderzoek van Virgin Mobile Live onder smartphone-gebruikers in de leeftijd 18-45 blijkt dat Android-gebruikers perverser zijn dan eigenaren van een iPhone of Windows Phone. Android-gebruikers zoeken vaker naar porno en sturen vaker suggestieve berichtjes en foto’s.

Op de vraag wat voor seksueel getinte toepassingen er op de smartphone worden gedaan, blijken de iPhone-gebruikers het meest terughoudend en zijn de Android-gebruikers duidelijk perverser dan de rest.Smartphone als derde partner

Opvallend is ook dat het omgekeerde plaatsvindt: Wanneer er seks wordt bedreven zegt 23% de mobiele telefoon te pakken pakken wanneer er berichtjes binnenkomen. Maar het lijkt erop dat men aan een dergelijk triootje met de smartphone al is gewend. Tijdens een diner is de smartphone namelijk al in 52% van de gevallen de vaste derde tafelgenoot. Hoewel slechts 27% aangeeft daar een probleem mee te hebben is er een restauranthouder in LA die korting geeft voor het inleveren van de smartphone tijdens een diner. Zelfs tijdens een begrafenis zeget een kwart van de ondervraagden de mobiele telefoon te checken. Meer ‘respect’ wordt er opgebracht tijdens een gesprek met de baas, 20% geeft aan tijdens dit gesprek de telefoon te blijven gebruiken.Zoals de waard is…..

Wellicht dat de seksueel getinte content op de smartphone er ook voor zorgt dat smartphone gebruikers zich niet altijd gemakkelijk voelen wanneer ze hun smartphone aan hun partner geven. Vooral getrouwde gebruikers (20%) voelt zich daar ongemakkelijk bij. 40% geeft ook toe ‘gevoelige’ informatie en foto’s van hun mobieltje te hebben gewist. Dat wissen van dergelijke informatie blijkt niet onverstandig als je iets te verbergen hebt. Maar liefst 44% van de vrouwen gaf aan de mobiele telefoon van hun partner te doorzoeken zonder zijn medeweten. Mannen maken zich daar in iets mindere mate schuldig aan (34,67%).26% gebruikt de smartphone meer voor bellen dan versturen berichten

Een grote meerderheid van de ondervraagden geeft aan meer berichten te versturen dan daadwerkelijk met het toestel te bellen. 13% van de respondenten belt meer dan dat ze berichten versturen en voor een even groot gedeelte geldt dat ze bijna alleen maar bellen. 5% gebruikt de telefoon bijna exclusief voor het versturen van tekstberichten. Vooral Android-gebruikers en mensen in een relatie versturen veel berichten.Kleinschalig onderzoek

Aan het onderzoek deden driehonderd respondenten mee waarbij mannen evenveel vertegenwoordigd waren als vrouwen. Of het er representief is, valt dus nog te bezien maar het is wel grappig dat dergelijke vragen eens aan smartphone-gebruikers worden gesteld.

[Via: IntoMobile]