Omroepbudget niet meer op basis ledenaantal

Het budget van de publieke omroepen wordt voortaan niet meer verdeeld op basis van het aantal leden, maar op basis van kwaliteit en originaliteit. Dat plan heeft staatssecretaris Dekker kenbaar gemaakt in een brief. De publieke omroep zal de komende jaren met minder geld programma’s moeten maken. “Dat moeten dan (nog meer dan nu) de beste programma’s zijn, met een publiek karakter en gericht op alle kijkers en luisteraars“, licht de VVD-politicus toe.

Dat vereist keuzes maken en prioriteiten stellen vanuit een totaalvisie op het aanbod van de publieke omroep, vervolgt hij. “Daar past geen budgetverdeling meer bij die grotendeels gebaseerd is op missies van individuele omroepverenigingen en hun omvang. Daar past wel een budgetverdeling bij die uitgaat van een evenwichtig totaalaanbod.”

Omroepen die voorstellen doen die daaraan bijdragen, kunnen zo relatief meer budget verkrijgen. “Ik ben voornemens een budgetsystematiek uit te werken, die hieraan tegemoet komt.”

Uitgangspunt hierbij is dat omroepen vooralsnog een minimum garantiebudget krijgen dat hen in staat stelt vanuit een gezonde basis te functioneren. “De beoogde fusieomroepen krijgen een hoger garantiebudget dan de zelfstandige omroepen.”

De leden blijven volgens Dekker belangrijk om een erkenning te krijgen, maar niet meer voor het budget. “Leden zijn belangrijk, maar uiteindelijk is de publieke omroep van en voor alle 17 miljoen Nederlanders“, zegt hij.