Geschokte reacties opheffen religieuze omroepen

Geschokte reacties komen er op de onthulde plannen van de staatssecretaris voor media. Volgens de mediabisschop worden de religieuze zendgemachtigden vleugellam.

De Protestantse Kerk in Nederland zal de financiering van de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) niet op zich nemen, nu de overheid van plan is de geldkraan voor kleine religieuze omroepen geheel dicht te draaien. In 2016 dreigen omroepen als RKK en IKON, maar ook Human en BOS helemaal te verdwijnen. Prominente vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland reageren met ongeloof en ontzetting op de kabinetsplannen om de Joodse Omroep de toegang tot het publieke bestel te ontnemen.


IKON afwachtende houding
Volgens rabbijn Awraham Soetendorp komt door het kabinetsbeleid "de nesjomme, de ziel van de Joodse gemeenschap, wederom in de kou te staan". De Joodse Omroep vormt volgens hem het enige medium waardoor Joden in Nederland deel kunnen uitmaken van de publieke omroep. Mediabisschop Frans Wiertz stelt bij monde van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, licentiehouder van RKK: „Het kabinet onderschat sterk de samenbindende rol van religie in de samenleving”. IKON noemt de plannen zeer ingrijpend maar wil eerst eens afwachten wat deze precies inhouden. De IKON verzorgt al meer dan vijftig jaar uitzendingen op radio en tv namens acht kerkgenootschappen, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland, het Leger des Heils, de Oud-katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB.

Geschreven door: Jan-Hein Visser