Καμιά βοήθεια για τα keys στο ARION AW8790PIP για Hotbird.
Δοκίμασα το Gazoline αλλά απέτυχε.
Είμαι νέος στο άθλημα...
κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη...