'Voortbestaan Grootnieuwsradio nog steeds in gevaar'


Nico Schipper, algemeen directeur van de christelijke radiozender Grootnieuwsradio doet een oproep aan de luisteraars van het radiostation om te helpen. Het radiostation staat nog steeds aan de rand van de afgrond. Doorgaan of stoppen. Algemeen Directeur Nico Schipper deed deze week een laatste en dringende oproep in een brandbrief.

Nico Schipper: "Nu de overheid de christelijke omroepen in Hilversum de duimschroeven aandraait, wordt het belang van een onafhankelijke christelijke omroep groter. Dat ontdekken steeds meer christenen. In de afgelopen weken mochten we meer dan 1500 nieuwe donateurs verwelkomen.

Grootnieuwsradio is uniek in Nederland. Er is geen andere omroep die 7 dagen per week en 24 uur per dag in de lucht is om christenen te inspireren en te bemoedigen, te informeren en toe te rusten. Er is geen andere omroep die alleen een podium geeft aan christelijke artiesten en zoveel aandacht geeft aan Nederlandse koren en solisten. Er is geen andere omroep die christelijke goede doelen volop kansen geeft om hun verhaal met 400.000 luisteraars te delen. Grootnieuwsradio wordt door velen beleefd als een Godsgeschenk.

Er is alle reden om te danken voor de afgelopen jaren, maar intussen staat het voortbestaan van Grootnieuwsradio ter discussie. Dankzij bedrijven en particulieren is een dreigend tekort van 250.000 fors verkleind, maar er zijn vr het einde van dit jaar nog tienduizenden euros nodig.

Grootnieuwsradio heeft perspectief, want onze sponsors staan nu al garant voor 900.000 in 2013, maar we kunnen het ons niet veroorloven om opnieuw een tekort mee te nemen naar het nieuwe jaar. Daarom is dit een laatste en dringende oproep aan iedereen die wil dat Grootnieuwsradio blijft: maak vr het einde van het jaar een gift over." [Radio.NL]