Vanaf 1 januari 2013 zal de Staatscourant verkeersbesluiten elektronisch bekendmaken. Dit betekent dat weggebruikers sneller informatie over wegaanpassingen zullen ontvangen via hun navigatiesystemen of routeplanners. Dat is bijvoorbeeld erg handig als er opeens ergens een inrijverbod is, of als de snelheidslimiet is gewijzigd.

Doordat belangrijke verkeersbesluiten nu elektronisch bekend worden gemaakt kunnen aanbieders van routeplanners en navigatiesystemen sneller deze informatie verwerken. Op dit moment publiceren de 434 Nederlandse wegbeheerders hun wijzigingen in tientallen lokale dag- en weekbladen, waardoor het verzamelen en verwerken van de wijzigingen een hels karwei is voor de kaartenmakers. Ook kunnen weggebruikers niet volledig vertrouwen op de informatie die hun navigatiesysteem geeft.

De belangrijke weggegevens worden vanaf 1 januari aanstaande gestandaardiseerd en digitaal aangeboden via Staatscourant.nl. Hiermee kunnen de weggegevens als een inrijverbod, de aanpassing van de snelheidslimiet of invoering van een milieuzone sneller worden doorgevoerd door de kaartenmakers. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een vrachtwagen door het navigatiesysteem door een milieuzone wordt gedirigeerd.

Bijkomend voordeel voor de wegbeheerders is dat elektronische publicatie veel goedkoper is. Zij besparen 1 miljoen euro per jaar aan publicatiekosten.