Grootnieuwsradio blijft voorlopig doorgaan


Door de economische crisis werd Grootnieuwsradio in 2012 geconfronteerd met een drastische daling van de reclame-inkomsten. Dankzij een nieuwe fondsenwervingscampagne sloot Grootnieuwsradio 2012 net goed af. In het laatste kwartaal noteerde de christelijke omroep meer dan € 250.000 aan incidentele giften. Grootnieuwsradio kreeg ook 1700 nieuwe donateurs.

Algemeen directeur Nico Schipper: "Dit resultaat stemt ons enorm dankbaar. De massale steun vanuit het land maakt duidelijk dat er in Nederland draagvlak is voor een christelijke omroep die geen deel uitmaakt van het publieke bestel”.

Dankconcert
Grootnieuwsradio organiseert op 17 januari een dankconcert ter gelegenheid van het eerste lustrum in De Schuilplaats in Ede. Hieraan wordt medewerking verleend door Janine Beens, Martin Brand, Rob Favier en Marcel & Lydia Zimmer. Schipper: “Voor bestuur en directie van Grootnieuwsradio was het een voorwaarde om met goede perspectieven 2013 in te kunnen gaan. Nu dat gelukt is, maakt dat ons dankconcert extra bijzonder”.

Meer geld nodig
Schipper benadrukt dat Grootnieuwsradio er nog niet is: “Er zijn voor een gezonde exploitatie meer donateurs nodig. Het kabinet draait de christelijke omroepen in het publieke bestel de duimschroeven aan. Daardoor groeit het besef dat het noodzakelijk is om betrokken te zijn bij een onafhankelijke christelijke omroep, die zelf de inhoud en het uitzendmoment van alle programma’s bepaalt”. [Radio.NL]