Παρακαλώ όλους τους φίλους να είναι προσεκτικοί και να μην ''κατεβάζουν'' ότι ανεβαίνει εδώ (υπάρχει ένα προσωρινό πρόβλημα) . Φυσικά πρέπει να εμπιστέυεστε τον ''αποστολέα''