Kies de juiste schotel:

Wat de uitvoering van de schotel betreft is dit onder te verdelen in vijf groepen.

Het type prime focus wordt hoofdzakelijk gebruikt voor schotels waarvan de diameter groter is dan 1,2 meter. Dit type schotels is te herkennen doordat de LNB centraal in het midden, dus in het zicht van de spiegel is geplaatst.
De offset schotel is het type dat het meest gebruikt wordt voor ontvangst van de satellieten welke hun signaal rechtstreeks aan de consument leveren.
Bij deze schotels is de LNB op een al dan niet inklapbare arm geplaatst, en staat deze niet in het zicht van de spiegel opgesteld, waardoor het rendement van de offset schotel iets hoger is dan van de prime focus schotel.
De gregorian schotel geeft een nog iets hoger rendement dan de offset schotel doordat deze met twee spiegels werkt waardoor een dubbele bundeling van het signaal verkregen wordt. Dit type schotel is een stuk duurder en wordt alleen toegepast wanneer in verband met stedenbouwkundige voorschriften de diameter van de schotel beperkt moet blijven.
De cassegrain is het type schotel dat voornamelijk op campers en boten wordt geļnstalleerd. Doordat deze schotel een heel hoog rendement heeft kan men met een kleine diameter al een prima resultaat behalen. Door de hoge aanschafprijs wordt dit type schotel bijna niet voor ontvangst in huis toegepast.
Vlakantenne: Een vlakantenne is een antenne waarbij geen sprake meer is van een schotel.
Op hetzelfde platte vlak zijn heel veel (ontvangst) elementen via moeilijke koppelingen met elkaar verbonden. Vanwege de gebruikte koppelingen, de positionering van de elementen en het optimaliseren van de beschikbare ruimte, is in de praktijk vaak gekozen voor een vierkante of rechthoekige antenne.

Bij ongeveer 90% van de Nederlandse schotelhuishoudens maakt men gebruik van de offsetschotel welke in verschillende vormen kleuren en maten verkrijgbaar is.
De meest gebruikte zal ik even nader aan u voorstellen.
De gewone offset schotel wordt verreweg het meest toegepast en is verkrijgbaar in de maten van 54 oplopend tot 110 cm.
Om een tweede lnb te kunnen plaatsen kan de houder vervangen worden door een duoblock en flexiblock welke optioneel leverbaar zijn.
De meest voorkomende kleuren waarin schotels afgeleverd worden zijn wit, lichtgrijs en donkergrijs.
Natuurlijk kunt u de schotel overschilderen in een kleur die het best bij zijn omgeving past.
Wat het materiaal betreft kunt u kiezen tussen een metalen en aluminium uitvoering.
Voor ontvangst van meerdere satellieten zijn er door de jaren heen verschillende nieuwe vormen ontwikkeld waardoor elke satelliet zijn eigen brandpunt heeft.
Het voordeel van deze speciaal ontworpen schotels is dat ze door de speciale vorm een beter signaal afleveren dan de gewone schotel.
Deze schotel werkt evenals bij de gewone schotel met een duoblock waar de lnb's in geplaatst kunnen worden.
Geschikt voor ontvangst van Hotbird en Astra satelliet.
De lnb's kunnen ook op een rail gemonteerd worden waardoor de schotel geschikt wordt voor ontvangst van meer dan twee satellieten.
De meest ingestelde satellieten op deze schotel zijn de Astra satellieten op 28,2 graden oost (Engelse positie) 23,5 graden oost (Duitse positie) 19,2 graden oost (Europese positie) en Hotbird op 13 graden oost.
Doordat de lnb's verplaatst kunnen worden is het mogelijk om satellieten over een afstand van 20 graden in te stellen.
Bij de Wavefrontier die tot de groep gregorian schotels behoort worden de lnb's ook op een rail gemonteerd.
Zoals op de foto te zien is wordt het signaal twee keer gespiegeld waardoor de schotel een hoger rendement oplevert.
Met deze schotel kan de ontvangst van satellieten over een breedte van 30 graden gerealiseerd worden.
De Multytenne die TechniSat begin 2006 op de Duitse markt introduceerde blijkt een klein (45cm.) wonder te zijn.
Met deze kleine schotel ontvangt u probleemloos de HotBird op 13 oost, Astra op 19,2 oost, Astra op 23,5 oost en Astra op 28,2 oost.(Inclusief BBC kanalen)
Het vernuft zit hem in de speciaal ontworpen lnb houder.
Gezien de schotel is ontworpen voor gebruik in Duitsland zal deze buiten dit doelgebied minder geschikt zijn.
In Nederland is de schotel echter net als in Duitsland prima te gebruiken voor ontvangst van deze populaire posities.
De antenne is aan te sluiten op elke ontvanger die volgens het DiSEqC protocol tussen de 4 lnb's kan schakelen.
De Multytenne is nu ook te verkrijgen in een Twin uitvoering zodat er probleemloos twee ontvangers op aangesloten kunnen worden.
Zelf heb ik de Twin uitvoering inmiddels in gebruik en ben er goed over te spreken.

Montage:

De schotel wordt netjes in een doos verpakt afgeleverd inclusief een montagevoorschrift in het Duits.
Het in elkaar zetten van de schotel is echter zo simpel dat je het ook zonder deze beschrijving bijna niet verkeerd kunt doen.
Standaard wordt er een muurbevestiging meegeleverd, wens je de schotel aan een mast of tegelvoet te monteren dan is er hiervoor een beugel los verkrijgbaar. (Even aangeven bij aanschaf)

Installeren:

Als het u al eens gelukt is om een schotel op de Astra satelliet uit te richten dan zal de installatie van deze schotel ook geen problemen opleveren.
Wanneer u de schotel zuiver op de Astra satelliet op 19,2 graden oost uitgericht hebt kunt u de ontvanger aansluiten en worden alle satellieten met behulp van het DiSEqC 1.0 of 1.1 protocol ingelezen.
De satellieten moeten als volgt ingesteld worden: Poort 1 = Astra 19,2 graden oost [Europese positie]
Poort 2 = HotBird 13 graden oost
Poort 3 = Astra 23,5 graden oost [Duitse positie]
Poort 4 = Astra 28,2 graden oost [Britse positie]

Door het kleine formaat heeft de schotel minder slecht weer reserve waardoor er tijdens een flinke regenbui wel eens blokjes in het beeld kunnen verschijnen, of het beeld weg kan vallen.
Toch zijn er hier tot nu toe nog geen ernstige problemen door ontstaan.

Om echt plezier aan deze schotel te beleven moet je hem wel combineren met een ontvanger welke over voldoende opslagcapaciteit beschikt om alle gevonden kanalen in te lezen, in dit opzicht blijven de door Canal Digitaal goedgekeurde ontvangers nog wel in gebreke.

Combinatie EchoStar PVR-5020, Multytenne en draaibare schotel:

Voor ontvangst van de voor onze regio belangrijkste posities gebruik ik de Multytenne welke op de eerste ontvanger aangesloten is, voor ontvangst van de overige satellieten blijf ik gebruik maken van de draaibare schotel welke nu aangesloten is op de tweede ontvanger van de EchoStar PVR-5020.
De tweede uitgang van de Multytenne is verbonden met de Hauppauge die op de computer aangesloten is, zodat ik ook op mijn computer de beschikking heb over de vier belangrijkste satellietposities.

Reacties: Graag zou ik van andere bezitters van een Multytenne vernemen hoe zij erover te spreken zijn.
Diameter van de schotel bepalen:Om de juiste diameter van de door u gewenste schotel te bepalen is het nodig dat u weet welke satellieten u wil gaan ontvangen.
Gebruikt u de schotel alleen voor ontvangst van de Astra satelliet op 19,2 graden oost dan is een schotel met een diameter van 60 cm. over het algemeen ruim voldoende om een prima signaal aan uw ontvanger te leveren. Indien u de ruimte ervoor hebt kunt u natuurlijk ook een iets groter formaat schotel toepassen, dit komt de ontvangst bij minder ideale weersomstandigheden ten goede, al zal bij een wolkbreuk ook het beeld bij een grotere schotel wellicht op zwart gaan. Ook geeft een grotere schotel een beter resultaat als u later mocht besluiten om er een lnb naast te plaatsen voor ontvangst van de HotBird satelliet op 13 graden oost.
Bent u van plan om de schotel te gaan gebruiken voor ontvangst van de BBC kanalen welke via de tweede Astra positie op 28,2 graden oost te ontvangen zijn, dan bent u minimaal een schotel van 80 cm. nodig, omdat de transponders die door de BBC gebruikt worden hun signaal op Engeland gericht uitzenden. Het signaal is daardoor in onze regio te zwak voor een goede ontvangst met een schotel van 60 cm.
Naast de drie genoemde posities zijn er in onze regio nog ongeveer 50 posities van waaruit signalen naar ons toe gestuurd worden. Om de vereiste diameter voor ontvangst van signalen van deze satellieten te bepalen vind u hieronder een overzicht welke diameter bij welke signaalsterkte hoort. Tevens is er een voorbeeld van een 'footprint' afgebeeld waarin de signaalsterkte in onze regio af te lezen is.
Een footprint is het beste te vergelijken met de lichtbundel van een zaklantaarn waarmee je op een muur schijnt, als je een straal op een bepaald punt richt zal het ernaast niet direct donker worden maar zal de lichtsterkte geleidelijk aan afnemen.
De signaalsterkte van een satelliet wordt door de satellietenbeheerders aan de hand van een schets welke 'footprint' oftewel voetafdruk wordt genoemd weergegeven.


ELVIS,