Het Agentschap Telecom gaat overgebleven radiopiraten harder aanpakken. Nederland telt nog enkele duizenden radiozenders die zonder vergunning in de ether uitzenden.

Krijg men voorheen bij de eerste constatering van illegaal uitzenden nog een waarschuwingsbrief voordat tot boete wordt overgegaan, wordt nu direct een boete voor het plegen van een economisch delict opgelegd. Naast de presentator krijgen ook de eigenaar of verhuurder waar de illegale zendinstallatie staat een gelijke boete opgelegd. Deze varieert van 2.000 tot 45.000 euro. De hoogte van de boete is afhankelijk van eventuele recidive en het karakter van de illegale uitzending. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van zeer hoge vermogens of er is sprake van commerciŽle nevenactiviteiten, wordt een hogere boete opgelegd.

Uit lucht halen blijft mogelijk
Omdat overtreding van de Telecommunicatiewet als economisch delict wordt gezien, hoeft het Agentschap Telecom een illegale radiozender niet meer het zwegen op te leggen om een geldsanctie te vorderen. In uitzonderlijke gevallen heeft het Agentschap Telecom nog steeds de mogelijkheid om bij illegale radiozenders binnen te vallen. De harde aanpak van radiopiraten komt voort uit de blijvende stroom van klachten met legale radiozenders en hun luisteraars. Dat komt hoofdzakelijk omdat een deel van de overgebleven radiopiraten met hoge vermogens uitzenden. Jaarlijks krijgt het Agentschap Telecom rond de 1200 klachten over radiopiraten binnen.